Záhada jménem Bruhathkayosaurus matleyi

19 pro

Jedná se o megasauropoda, nebo o fosilní kmen?

Asi každý zasvěcenější dinosaurolog už jistě někdy zaslechl název Bruhathkayosaurus matleyi (neboli ve spojení sanskrtu, řečtiny a angličtiny "Matleyův ještěr s obrovským nebo těžkým tělem"). Příznivci dinosauřího gigantismu se jistě už celá léta modlí za to, aby šlo skutečně o dinosaura, přesněji o sauropoda. Že jste se teď zarazili a nechápete? Pak zbývá jen dodat, že se řada odborníků stále domnívá, že v případě fosilií bruhathkayosaura nejedná vůbec o dinosaura, ani o jiného obratlovce, ba dokonce ani jiného živočicha – nýbrž o fosilní kmen stromu.

Nutno objektivně podotknout, že záhadu z celé kauzy dělají i paleontologové samotní, neboť průzkumu fosilií nebylo za dlouhá léta věnováno zrovna příliš času. Autoři originálního popisu z roku 1989, paleontologové Yadagiri a Ayyasami, umístili bruhathkayosaura mezi teropody do dnes většinou neuznávaného kladu Carnosauria (pro ty, kdo ho uznávají, sem patří např. allosaurus). Odhady délky tohoto obra mezi teropody směřovaly mezi 18 a 20 m a hmotnost mezi 11-14 tun, tedy rozměry o mnoho větší, než měl největší známý teropod – spinosaurus. Studie byla velmi stručná a obsahovala jen velmi obecné liniové nákresy, což vedlo k opakovaným závěrům o tom, že se jedná o fosilizované kmeny stromů. Nebylo to ostatně poprvé – pdoobné spekulace se objevily i při prvních nálezech gigantického amerického brachiosaurida sauroposeidona, nejvyššího známého dinosaura. Ani přeřazení z teropoda na titanosauridního sauropoda neproběhlo oficiálně formou studie, ale spíše porůznu publikovanými názory paleontologů (jakýsi "review" původního popisu proběhl v roce 1995 od Shankara Chatterjee). Teprve ve studii o madagaskarské křídové fauně (Krause et al. 2006) je ve výčtu dinosauří fauny z Gondwany B. matleyi výslovně zmíněn jako sauropod – to je první zmínka v oficiálně publikované studii, a to 17 let po prvním popisu.

Fosilní materiál jako takový (holotyp GSI PAL/SR/20) byl nalezen v nejjižnějším cípu Indie ve státě Tamil Nadu v distriktu Tiruččinapalli. Zdejší formace Kallemedu je datována do posledního křídového stupně maastrichtu, do doby zhruba před 70 miliony let. Holotyp je tvořen kostí kyčelní a sedací, částí kosti stehenní (femuru), holenní (tibia), předloktím (radius) a centrální částí ocasního obratle (platycelózní kaudální centrum).

K závěrům o tom, že bruhathkayosaurus vlastně náleží do říše rostlinné, nepochybně napomáhá i gigantičnost zmíněných kostí; holenní kost má neuvěřitelné 2 m (oproti 155 cm argentinosaura), humerus je sice nekompletní, ale jeho délku lze odhadnout na 234 cm (oproti 181 cm argentinosaura). Oficiální odhady celkových rozměrů zvířete nebyly publikovány, ale řada paleontologů se k nim přece jen vyjádřila na svých stránkách či na internetu. Mickey Mortimer odhadl délku bruhathkayosaura na 40-44.1 m a hmotnost na neskutečných 175-220 t, což daleko přesahuje všechny dnes uvažované hmotnostní limity pro suchozemské živočichy (Mortimer později snížil délkové odhady na 28-34 m s tím, že nový hmotnostní odhad provede). Americký paleontolog Matt Wedel (spoluautor popisu sauroposeidona) letos v květnu odhadl hmotnost bruhathkayosaura na základě komparace s argentinosaurem na 139 t. Délka argentinosaura je většinou uváděna mezi 32 a 40 m a hmotnost mezi 80 a 100 t, pro egyptského obra paralititana se uvádí 26-32 m a cca 60-80 t; oba tito giganti jsou ovšem známi pouze z fragmentárních pozůstatků. Je tedy zřejmé, jak masívním živočichem by musel B. matleyi být – dost možná by se jednalo o nejmohutnějšího suchozemského živočicha všech dob. V hmotnosti by ho z živočichů překonával pouze plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus) s až 195 tunami. Rovněž značně problematický diplodocid Amphicoelias fragillimus by zase byl delší (56-62 m, nejpřesněji 58 m dle Carpenter, 2006), i když byl zřejmě lehčeji stavěný (cca 120 t).

Je jasné, že záhadu jménem B. matleyi vyřeší pouze detailní leboratorní analýza fosilií a následná případná analýza kladistická. K tomu se bohužel nikdo již téměř dvacet let neměl. Zavrhla snad paleontologická obec bruhathkayosaura definitivně a poslala ho bez dalšího do říše rostlin? Pokud je tomu tak, pak postoji světových paleontologických kapacit příliš nerozumím. Už jen šance, že bychom mohli objevit nejmohutnějšího známého dinosaura, přece stojí alespoň za zevrubnější studium fosilního materiálu. Možná ale paleontologům křivdím a na novém popisu se už pracuje…

Bruhathkayosaurus vs člověkBruhathkayosaurus matleyiBruhathkayosaurus

I takhle vypadá B. matleyi v představách autorů. Autor obrázku vpravo možná vyjádřil své rozhořčení (nebo názor) na nečinnost kolem jeho fosilií nakreslením mechu na jeho hřbet. Zdroje: http://www.images.google.com/, commons.wikimedia.org.

Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruhathkayosaurus

http://www.indopedia.org/Bruhathkayosaurus.html

Studie:

Yadagiri, P. and Ayyasami, K. (1989). "A carnosaurian dinosaur from the Kallamedu Formation (Maestrichtian horizon), Tamilnadu." In M.V.A. Sastry, V.V. Sastry, C.G.K. Ramanujam, H.M. Kapoor, B.R. Jagannatha Rao, P.P. Satsangi, and U.B. Mathur (eds.), Symposium on Three Decades of Development in Palaeontology and Stratigraphy in India. Volume 1. Precambrian to Mesozoic. Geological Society of India Special Publication, 11(1): 523-528.

Krause, D.W., O’Connor, P.M., Curry Rogers, K., Sampson, S.D., Buckley, G.A., and Rogers, R.R. (2006). "Late Cretaceous terrestrial vertebrates from Madagascar: Implications for Latin American biogeography." Annals of the Missouri Botanical Garden, 93(2): 178-208.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: